Menu

 

Tauler d'anuncis


 Descripció Data de publicació
  Oferta de renovació de la pòlissa de crèdit de tresoreria 26/04/2011
  Adquisició camió cistella < 3500 Kg 16/01/2013
  Adjudicació camió cistella < 3500 Kg 12/02/2013
  Renovació 2014 Pòlisses Segurs Benissa Impuls 15/11/2013
  Resolució expedient CTR13SEG 20/12/2013
  Modificació objecte social 2015 12/01/2015
 Adquisició Camió RSU municipisl 2015 04/03/2015
 Resolució Concurs Camió RSU municipis 2015 30/03/2015
 Renovació 2016 Pòlisses Segurs Benissa Impuls 01/12/2015
  Adquisició camió Satèl·lit < 3500 Kg 07/06/2016
  Bases combriment de vacants monitor esportius 14/06/2016
  Bases combriment de vacant Oficial Jardineria 16/06/2016
  COMUNICAT AMPLIACIÓ TERMINI OFICIAL JARDINERIA 23/06/2016
  Llistat d'admesos/es monitors esportius - SOS 24/06/2016
  Resultats del procés selectiu monitors esportius - SOS 01/07/2016
  Resolució concurs camió satèl·lit 3500 Kg 05/07/2016
  Llistat puntuacions oficial jardiner 22/07/2016
 Renovació 2017 Pòlisses Segurs Benissa Impuls 30/11/2016
 Anunci contractació subministrament telefònic 02/12/2016
 Ampliació termini Renovacio 2017 Pòlisses Segurs Benissa Impuls 23/12/2016
 Adjudicació contractació subministrament telefònic 23/12/2016
 Adjudicació Renovació 2017 Pòlisses Segurs Benissa Impuls 28/12/2016
 Bases cobriment vacant personal seveis Benissa Impuls 14/06/2017
 Ampliació termini convocatoria vacant personal seveis Benissa Impuls 21/06/2017
 Adquisició Camió - Grúa amb equip portacontenidors 23/06/2017
 Llistat d'admesos/es borsa de vacants personal serveis 07/07/2017
 Llistat definitiu borsa de vacants personal serveis 12/07/2017
 Resolució Concurs Camió Grúa EXP. PO 1/2017 21/07/2017
 Bases cobriment vacants personal neteja d'edificis Benissa Impuls 13/09/2017
 Bases cobriment conductor/a recollida. PROMOCIÓ INTERNA 29/09/2017
 Llistat definitiu resultat selecció personal neteja d'edificis 06/10/2017
 Adquisició Plataforma Elevadora Mòbil piscina EXP. PN 2/2017 17/11/2017
 Renovació 2018 Pòlisses Segurs Benissa Impuls EXP. PN 3/2017 05/12/2017
 Resolució Concurs Plataforma Elevadora Mòbil EXP. PN 2/2017 13/12/2017