Menu

 

Documentació


 Descripció Data de publicació
  Ordenança de neteja viària i gestió de residus (en castellà) 01/04/2004
  Plec Tècnic adquisició Camió - Cistella 24/01/2013
  Plec Tècnic adquisició Camió RSU Municipis 04/03/2015
  Plec Administratiu adquisició Camió RSU Municipis 04/03/2015
  Plec Administratiu adquisició Camió RSU Satèl·lit < 3500 Kg 07/06/2016
  Plec Adquisició Camió Grúa i Portacontenidors Recollida Selectiva 23/06/2017
  Expedient de contractació Serveis Jurídics EXP.01/2018 16/02/2018
  Exp. de Contractació Manteniment Piscines Municipals EXP.02/2018 02/03/2018
  Exp. Servei de Pala Neteja de Platges EXP.03/2018 07/03/2018
  Exp. Adquisició Camió Recollidor-Compactador amb Grúa EXP.04/2018 08/03/2018