granera d’or 2010

Menu

 


Recollides de residus

Fracció Paper / Cartó..  

Benissa compta amb un parc instal·lat d'un total de 65 contenidors de 3000 l. de capacitat per a la recollida selectiva de la fracció paper- cartó.


Què hem d'abocar al contenidor?

Hem de dipositar dintre d'aquest contenidor tots aquells residus i envasos de paper o cartó de generació domèstica.

Quins residus sí i quins no

NO

             - Periòdics i revistes
             - Propaganda
            - Caixes de cartó (galletes,               detergents, etc)
            - Envasos de cartó per a               ous
            - Bosses de paper

                         - Briks
        - Panyals, tovallons, mocadors
        - Papers bruts o papers encerats,           engreixats, metal·litzats o           plastificats

Recomendació: Per un bon ús del contenidor, heu de plegar els cartons abans d'introduïr-los dintre el contenidor. No deixeu caixes fora del contenidor.


Quina és la producció de Benissa?

La producció de paper-cartó recollits en els últims anys ha estat la que presentem en el següent gràfic

Distingim dues modalitats (c.iglú i c.comercial) que es corresponen amb dos tipus de recollides bé si són contenidors o bé la recollida "porta a porta de cartó d'orige comercial" (implantada a partir de 2002).


Tornar dalt

 


Situació

Veure el mapa més gran

Les oficines estan situades junt a l'Ecoparc dintre del Polígon industrial "la Pedrera" de Benissa. El trobaràs fàcilment seguint la N-332 Benissa - Teulada.
 
Horari
De Dilluns a Divendres
de 08:00 a 15:00 h
 
i recorda........
per cada quilo de paper que reciclem, deixem d'emetre en abocador 900 grams de CO2!!
 
Jocs educatius
Pinta el contenidor de paper