granera d’or 2010

Menu

 


Gestió de jardins municipals

L’objectiu de la secció de jardineria municipal és la prestació dels serveis de conservació de totes les zones enjardinades i parcs públics del terme municipal, tot tenint sempre ben present la manca d’aigua i per tant, introduint tots el criteris de xerojardineria al nostre abast.

Les característiques mediterrànies marquen tant les espècies com les pràctiques a utilitzar, tractant sempre de minimitzar l’impacte sobre l’entorn amb la intenció de que els espais verds s’integren dintre de l’entorn urbà com el valor afegit que representen.

En els últims anys, hem variat els protocols d’actuació, minorant o reduint pràctiques com la llaurada freqüent per eliminar males herbes en favor del desbrossament – mulxing, o recobriment amb mantes geotèxtils amb graves.

L’enriquiment amb matèria orgànica (compost de l'ecoparc) dels jardins municipals ha estat una pràctica molt utilitzada i és una forma de tancament del cercle de reciclatge doncs, aquells restes de podes són tornats al seu orige.

Totes aquestes bones pràctiques han optimitzat la gestió de la jardineria, obtenint temps per altres tasques més ornamentals del servei, fet que constatem amb la imatge que ofereixen els jardins actualment.

 

 

 


Situació

Veure el mapa més gran

Les oficines estan situades junt a l'Ecoparc dintre del Polígon industrial "la Pedrera" de Benissa. El trobaràs fàcilment seguint la N-332 de Benissa a Teulada.
 
Horari
De Dilluns a Divendres
de 08:00 a 15:00 h
 
Control Plagues