granera d’or 2010

Menu

 


Perfil corporatiu

Benissa Impuls és una empresa de titularitat pública 100% propietat de l'Ajuntament de Benissa que té per objecte la prestació directa de serveis públics.

La Junta General està formada pel Plenari municipal i el Consell d'Administració el representen tots els grups polítics en la mateixa proporció que hi tenen en la Junta. El President tant del Consell com de la Junta és el batle de Benissa.

El capital social és de 60.000 € i el domicili social és a Plaça Portal nº 1, 03720 Benissa. Tel/fax: 96 573 35 97. Les instal·lacions estan ubicades al POLÍGON INDUSTRIAL DE "LA PEDRERA", C/ Denis Papin 8 i 10 junt amb l'Ecoparc municipal. La companyia està inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant, Tom 1.838 general, foli 21, full nº A-34.192, inscripció 1ª


Benissa Impuls forma part d'ANEPMA (Associació d'Empreses Públiques de Medi Ambient) en la que participa amb veu i vot. des l'any 2005.

MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

President :

Abel Cardona Castell (REINICIEM)

Consellers:

Adrián Ivars Pastor(PP)

Francisco Cabrera Sellés (PP)

Francis Esquerdo Giner(PP)

Domènec Miralles Molines (PSOE)

Mª Carme Ronda Abad (COMPROMIS)

Isidor Mollà Carrió (no adscrit)

 

 

 


Situació

Veure el mapa més gran

Ens trobaràs fàcilment seguint la N-332 Benissa - Teulada.
 
Serveis
Benissa Impuls té la comanda de gestió dels següents serveis:
  • Recollida de Residus
  • Gestió de l'Ecoparc
  • Neteja Urbana
  • Neteja de Vores de Camins Rurals
  • Neteja de Platges i zona Costanera
  • Jardineria municipal
  • Neteja d'edificis municipals
  • Manteniment Parc Mòbil municipal
  • Serveis de pintura i manteniment del mobiliari urbà
  • Piscina climatitzada municipal

Així com qualsevol altre servei públic que l'Ajuntament decideixa encomanar-li.

Pressupost vigent