Menu

 

Tauler d'anuncis


 Descripció Data de publicació
  Oferta de renovació de la pòlissa de crèdit de tresoreria 26/04/2011
  Adquisició camió cistella < 3500 Kg 16/01/2013
  Adjudicació camió cistella < 3500 Kg 12/02/2013
  Renovació 2014 Pòlisses Segurs Benissa Impuls 15/11/2013
  Resolució expedient CTR13SEG 20/12/2013
  Modificació objecte social 2015 12/01/2015
 Adquisició Camió RSU municipisl 2015 04/03/2015
 Resolució Concurs Camió RSU municipis 2015 30/03/2015
 Renovació 2016 Pòlisses Segurs Benissa Impuls 01/12/2015
  Adquisició camió Satèl·lit < 3500 Kg 07/06/2016
  Bases combriment de vacants monitor esportius 14/06/2016
  Bases combriment de vacant Oficial Jardineria 16/06/2016
  COMUNICAT AMPLIACIÓ TERMINI OFICIAL JARDINERIA 23/06/2016
  Llistat d'admesos/es monitors esportius - SOS 24/06/2016
  Resultats del procés selectiu monitors esportius - SOS 01/07/2016
  Resolució concurs camió satèl·lit 3500 Kg 05/07/2016
  Llistat puntuacions oficial jardiner 22/07/2016
 Renovació 2017 Pòlisses Segurs Benissa Impuls 30/11/2016
 Anunci contractació subministrament telefònic 02/12/2016
 Ampliació termini Renovacio 2017 Pòlisses Segurs Benissa Impuls 23/12/2016
 Adjudicació contractació subministrament telefònic 23/12/2016
 Adjudicació Renovació 2017 Pòlisses Segurs Benissa Impuls 28/12/2016
 Bases cobriment vacant personal seveis Benissa Impuls 14/06/2017
 Ampliació termini convocatoria vacant personal seveis Benissa Impuls 21/06/2017
 Adquisició Camió - Grúa amb equip portacontenidors 23/06/2017
 Llistat d'admesos/es borsa de vacants personal serveis 07/07/2017
 Llistat definitiu borsa de vacants personal serveis 12/07/2017
 Resolució Concurs Camió Grúa EXP. PO 1/2017 21/07/2017
 Bases cobriment vacants personal neteja d'edificis Benissa Impuls 13/09/2017
 Bases cobriment conductor/a recollida. PROMOCIÓ INTERNA 29/09/2017
 Llistat definitiu resultat selecció personal neteja d'edificis 06/10/2017
 Adquisició Plataforma Elevadora Mòbil piscina EXP. PN 2/2017 17/11/2017
 Renovació 2018 Pòlisses Segurs Benissa Impuls EXP. PN 3/2017 05/12/2017
 Resolució Concurs Plataforma Elevadora Mòbil EXP. PN 2/2017 13/12/2017
 Resolució Renovació Pòlisses Segurs Benissa Impuls EXP. PN 3/2017 27/12/2017
 Anunci Licitació Serveis Jurídics EXP. PO 1/2018 16/02/2018
 Anunci Licitació Manteniment Piscines Municials EXP. PO 2/2018 02/03/2018
 Anunci Licitació Serveis Pala Neteja Platges EXP. PO 3/2018 07/03/2018
 Anunci Licitació Camió Recollidor-Compactador-Grúa EXP. PO 4/2018 08/03/2018
 Anunci Resolució Concurs Serveis Jurídics EXP. PO 1/2018 12/03/2018
 Anunci Resolució Concurs Manteniment Piscines EXP. PO 2/2018 04/04/2018
 Anunci Resolució Serveis Pala Neteja Platges EXP. PO 3/2018 05/04/2018
 Resolució Camió Recollidor-Compactador-Grúa EXP. PO 4/2018 16/04/2018
 Bases cobriment conductor/a recollida. PROMOCIÓ INTERNA 2018 11/05/2018
  Bases combriment de vacants socorristes / monitor/es esportius 17/05/2018
 Llistat definitiu resultat selecció conductor/a recollida. P.INTERNA 21/05/2018
 Bases cobriment peons serveis varis 2018 30/05/2018
 Llistat procés selecció vacants socorristes / monitor/es esportius 04/06/2018
 Ampliació termini borsa peons serveis varis 2018 11/06/2018
 Llistat resultat selecció peons varis 2018 15/06/2018
 Bases selecció Cap de Feina viària i recollides RSU 26/10/2018
 Resultats definitius selectiu Cap de Feina N.Viària i RSU 16/11/2018
 Anunci Licitació Subministrament Gasoil EXP. PO5/2018 27/12/2018
 Documentació Negociat Subministrament Gasoil EXP. 012019 11/03/2019
 Bases selecció personal Neteja d'edificis municipals 20/03/2019
 Llistat resultat selecció personal Neteja d'edificis municipals 2019 12/04/2019
 Resolució Subministrament Gasoil EXP. 012019 15/04/2019
 Bases selecció Socorrista - Monitor/a 2019 04/06/2019
 Bases selecció Operari/a Neteja Viària - RSU 2019 04/06/2019
 Resultats selecció Operari/a Neteja Viària-Residus 2019 18/06/2019
 Llistat procés selecció socorristes / monitor/es esportius 2019 19/06/2019
 Rectificació Llistat selecció Operari/a Neteja Viària-Residus 2019 20/06/2019
  Bases combriment de vacant Oficial/a jardineria 2019 05/08/2019
  Resultats selecció Oficial/a jardineria 2019 14/08/2019
  Resultats revisió selecció Oficial/a jardineria 2019 29/08/2019
  Bases Monitor/a multidisciplinar 2019 18/09/2019
  Resultats selecció Monitor/a multidisciplinar 2019 25/09/2019
  Revisió Resultats selecció Monitor/a multidisciplinar 2019 30/09/2019
  Bases selecció cap de feina TALLER 2020 05/02/2020
  Resultats selecció cap de feina Taller 2020 28/02/2020
  Bases Operari N.Viàira-RSU-Jardins-Camins 2020 01/06/2020
  Anunci represa procés selectiu cap de feina TALLER 2020 02/06/2020
  Resultats Selecció Operari N.Viàira-RSU-Jardins-Camins 2020 11/06/2020
  Bases selecció Socorrista 2020 15/06/2020
  Revisió puntuació Operari N.Viàira-RSU-Jardins-Camins 2020 17/06/2020
  Bases selecció Monitor-a Oci-Actiu 2020 19/06/2020
  Resultats selecció Socorrista 2020 22/06/2020
  Resultats selecció Monitor-a Oci-Actiu 2020 26/06/2020