Organigrama funcional

Benissa Impuls logo

MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

President :

Arturo Poquet Ribes

Consellers:

Joaquin C. Nadal Muñoz

Isabel Bou Ivars

Lorena Ivars Santacreu

Abel Cardona i Castell

Maria Vrajeshvari Fornos i Moncho

Carola Ivars i Arlandis

Mari Carme Ronda i Abad

Isidor Mollà Carrió


Les persones membres del Consell d’Administració són retribuides amb una dieta de 100€ per assistència a les sessions de l’esmentat òrgan, sempre que no tinguen cap retribució per dedicació com a regidors/es


Organigrama-funcional-Benissa-Impuls-SA-


Distribució de la plantilla

Distribució-plantilla-Benissa-Impuls-SA-