Camins


Benissa compta amb un extens viari de camins rurals que enllacen el medi rural.

El servei que presta Benissa Impuls s’encarrega de netejar les voreres de camins, desbrossant i retirant els herbassars de vora camins així com la retirada i neteja d’escombraries i altres residus.

És un servei amb una marcada estacionalitat doncs la temporada comença a partir de la segon quinzena de maig i acaba en setembre. Cada temporada es netegen vora 250 Km de viari.

Aquest servei ofereix recolzament en neteges i manteniments de zones verdes municipals, programes PAMER i ENCORB, amb el que aconseguim una gran sinèrgia entre serveis relacionats.