Neteja Viària


El servei es presta tots els dies de l’any en horari continu matí i vesprada.

El servei està organitzat de manera que en dates o events assenyalats pot rebre un ràpid recolzament (festes patronals, moros i qualsevol altre event que ho necessite) per part de medis materials i humans d’altres serveis de la zona costanera.

També s’encarrega de la neteja dels dissabtes després de la celebració del mercat.

El servei compta amb l’equipament necessari per a realitzar neteges extraordinàries o especials amb equips d’alta pressió, eliminació de pintades, així com per a mantenir la xarxa d’embornals de pluvials.

Després de les celebracions del mercat dels dissabtes, el servei s’encarrega de la retirada de residus, agranat i neteja amb aigua, restant la zona completament neta a mitja vesprada.

També es presta el servei de neteja – recolzament a totes les festes de barris i partides rurals segons el seu calendari de celebracions.

Segons les disposicions de l’ordenança municipal de gestió de residus, tots els actes realitzats per associacions que tinguen previsió de generar brutícia, han d’estar comunicats a l’Ajuntament qui ho traslladarà al servei corresponent per dotar la zona de contenidors necessaris així com de encomanar les tasques de neteja que facen falta.i recorda……..
No és més net qui més neteja sinó qui menys embruta !!