Fracció orgànica – reste


El servei de recollida es presenta de forma continuada els 365 dies de l’any amb torns de mati, vesprada i nit, segons siga la zona a recollir, casc urbà disseminat o zona costanera. En els últims anys s’han realitzat canvis organitzatius encaminats a causar menys molèsties en les recollides així com un complet compliment en mesures de seguretat en el treball i optimització econòmica de rutes.

Què hem d’abocar al contenidor?

En aquest contenidor, hem de dipositar tot el fem que s’a creat a casa, excepte el que pot ser recollit selectivament com els envasos en general (plàstic, llaunes, bricks, vidre i piles). El fem orgànic i rebuig per les seues característiques ha de dipositar-se entre les 20 i les 23 hores, per disminuir les molèsties que pot produïr.


L’Ajuntament ha iniciat l’entrega dels kits compostables per donar inici així a la campanya de recollida de fracció orgànica d’orige domèstic.

Contenedor Marró Benissa

Pots trobar mes informació o sol·licitar el servei de recollida orgànica emplenant el formulari de sol·licitud punxant en el botó de baix.


i recorda……..
El millor residu és aquell que no es produeix !!