Jardins


Gestió de jardins municipals

L’objectiu de la secció de jardineria municipal és la prestació dels serveis de conservació de totes les zones enjardinades i parcs públics del terme municipal, tot tenint sempre ben present la manca d’aigua i per tant, introduint tots el criteris de xerojardineria al nostre abast.

Les característiques mediterrànies marquen tant les espècies com les pràctiques a utilitzar, tractant sempre de minimitzar l’impacte sobre l’entorn amb la intenció de que els espais verds s’integren dintre de l’entorn urbà com el valor afegit que representen.

En els últims anys, hem variat els protocols d’actuació, minorant o reduint pràctiques com la llaurada freqüent per eliminar males herbes en favor del desbrossament – mulxing, o recobriment amb mantes geotèxtils amb graves.

L’enriquiment amb matèria orgànica (compost de l’ecoparc) dels jardins municipals.

Totes aquestes bones pràctiques han optimitzat la gestió de la jardineria, obtenint temps per altres tasques més ornamentals del servei, fet que constatem amb la imatge que ofereixen els jardins actualment.


Control de plagues

Plaga del Morrut roig (Picudo rojo)

En 2009 comença a detectar-se algún cas aillat de palmeres afectades per aquesta plaga al terme municipal (zona costanera). A partir de 2010, el servei municipal de jardineria pública realitza un cens per veure el grau d’afecció concloent que la plaga és present tant a Benissa com a Teulada i Calp.

Les zones més afectades estan a la zona del litoral nord, però, totes les palmeres situades prop de carreteres estan en fort perill d’infecció (donat que en molts casos es transporten càrregues de poda contaminades), especialment les palmeres canaries mascles. Des l’Ajuntament i Benissa Impuls s’han organitzat diverses xerrades informatives tant a professionals com al públic en general durant 2010-2001.

Malgrat que hi han disparitat de criteris, el servei de jardineria recomana als propietaris de palmeres canaries no retrasar la poda als mesos més freds (com diu la recomanació general) donada l’elevada velocitat d’infecció i evolució de l’actac a les palmeres locals que estem detectant.

Per tant recomanem podar sempre amb aplicació posterior de tractament fitosanitari (imidacloprid) aplicat en forma de bany (pulveritzant grans quantitats al cogoll de la palmera, aprox. 30l.).

En els casos d’infecció manifesta i avançada, sempre com a tractament de xoc i no de prevenció s’ha demostrat l’eficacia dels tractament d’endoterapia. Altres tractaments biològics efectius són els de fongs o nemàtodes entomoparàsits.

Les restes contaminades han de ser recollits i el·liminats per gestors autoritzats (TRAGSA).

Mes informació al teléfon: 96 573 35 97

Ordre 22/dic 2009
Recomanacions GVA (cast)
Obligacions empreses (cast)
Pla Municipal de lluita
Tríptic xerrada tractaments

Informes

Informe2018
Informe2017
Informe2016
Informe2015
Informe2014
Informe2013
Informe2012

Tractament d’endoterapia