Fracció Paper/Cartó

recollida selectiva de la fracció paper/cartó

Benissa compta amb un parc instal·lat d’un total de 65 contenidors de 3000 l. de capacitat per a la recollida selectiva de la fracció paper – cartó.

Què hem d’abocar al contenidor?

Hem de dipositar dintre d’aquest contenidor tots aquells residus i envasos de paper o cartó de generació domèstica.


Quins residus sí i quins no

Si

 • Periòdics i revistes
 • Propaganda
 • Caixes de cartó (galletes, detergents, etc)
 • Envasos de cartó per a ous
 • Bosses de paper

No

 • Briks
 • Suro
 • Panyals, tovallons, mocadors
 • Papers bruts o papers encerats, engreixats, metal·litzats o plastificats
 • Plàstics, fleix i plàstic de bambolla

Recomanació:

Per un bon ús del contenidor, heu de plegar els cartons abans d’introduïr-los dintre el contenidor. No deixeu caixes fora del contenidor.


Servei de recollida de cartó porta a porta

Cartó Benissa

Benissa Impuls compta amb el servei de recollida de cartó porta a porta per a els negocis locals a Benissa.

Quin és l’horari que es realitza aquest servei?

L’horari d’aquest servei és de les 13:30 hores a les 21 hores.

Quins dies es realitza?

 • dilluns
 • dimecres
 • divendres

Com he de traure el cartó?

Simplement l’has de deixar a la porta del teu negoci entre les 13 hores i les 17 hores els dies indicats. Has de deixar-ho de forma ordenada, que moleste els menys possible als vianants i si pot ser premsat o plegat.

Per a més informació contacta amb nosaltres en el telèfon 965733597

Per a facilitar la recollida es necessari:

 • Que el paper o cartó no estiga mesclat amb cap tipus de plàstic o qualsevol altre residu.

i recorda……..
per cada quilo de paper que reciclem, deixem d’emetre en abocador 900 grams de CO2!!