Pintura municipal


Servei encarregat de mantenir edificis municipals, mobiliari urbà, ermites i en general instal•lacions municipals.

A partir de 2011 s’internalitza i s’incorpora el servei de senyalització horitzontal, amb la creació d’una brigada encarregada de mantenir tota la senyalització horitzontal del viari del terme municipal així com dels nous vials.

El servei incorpora i actualitza aquesta senyalització previ informe del departament de Policia, bé siguen guals, zones de minusvàlids, zones de càrrega descàrrega, així com qualsevol altre element.