Perfil corporatiu

Benissa Impuls logo

Benissa Impuls és una empresa de titularitat pública 100% propietat de l’Ajuntament de Benissa que té per objecte la prestació directa de serveis públics.

La Junta General està formada pel Plenari municipal i el Consell d’Administració el representen tots els grups polítics en la mateixa proporció que hi tenen en la Junta. El President tant del Consell com de la Junta és el batle de Benissa.

El capital social és de 60.000 € i el domicili social és a Plaça Portal nº 1, 03720 Benissa. Tel/fax: 96 573 35 97. Les instal·lacions estan ubicades al POLÍGON INDUSTRIAL DE “LA PEDRERA”, C/ Denis Papin 8 i 10 junt amb l’Ecoparc municipal. La companyia està inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant, Tom 1.838 general, foli 21, full nº A-34.192, inscripció 1ª

Benissa Impuls forma part d’ANEPMA (Associació d’Empreses Públiques de Medi Ambient) en la que participa amb veu i vot. des l’any 2005, de la mateixa manera que també està inclosa dins l’entitats de AVS (Associació espanyols de Gestors Públics d’habitatge i sol) des de l’any 2018.

La empresa, té la comanda de gestió dels següents serveis: