Servei de neteja


Des d’aquesta secció es coordina tota la planificació, organització i gestió dels serveis de neteja del municipi.

El servei compta amb uns medis materials formats per agranadores d’aspiració, d’arrossegament, furgons, equips mòbils de neteja d’alta pressió i tractors desbrossadors.

El servei es presta de forma continuada els 365 dies de l’any amb torns de mati i vesprada i es distingeixen per:

A banda d’aquestes neteges ordinàries el servei compta amb neteges especials com:

  • Neteges amb equips d’aigua d’alta pressió
  • Neteges periodiques de la xarxa d’embornals de pluvials
  • Neteges de paviments especials (empedrats, tosca, etc.)


i recorda……..
No és més net qui més neteja sinó qui menys embruta !!