Fracció vidre


Benissa compta amb un parc instal·lat d’un total de 66 contenidors de 3000 litres de capacitat per a la recollida selectiva de la fracció vidre.

Què hem d’abocar al contenidor?

Hem de dipositar dintre d’aquest contenidor tots aquell residus d’envasos de Vidre de generació domèstica. A continuació veiem un exemple il·lustratiu:

Quins residus sí i quins no

Si

Botelles de vidre

  • Botelles de suc, refrigeris, mostos, sidres, cervesses, vins i licors, etc.

Pots i flascons

  • Begudes, aliments i perfums, etc.

No

Envasos de medicaments.

  • Aquests entren en un circuït de reciclatge diferent a la resta d’envasos de vidre (SIGRE: disponible a cada farmàcia).

Qualsevol element de vidre (gots, finestres, etc, que no siguen un envàs,vaixelles, pitxers, vidre plà,  vidre armat, vidre laminat, finestres, etc, han de portar-se al ecoparc.

Ceràmiques, porcellana, pedres,taulells o restes de rejoles:

  • Aquests són els principals enemics del reciclat de vidre, doncs no tenen una fàcil separació i el seu punt de fussió és distint al del vidre, per la qual cosa si arriben als forns vidrers produixen vidre que cal rebutjar.

Taps i xapes:

  • És recomanable que els envasos de vidre siguen depositats lliures de taps.

i recorda……..
per cada botella que reciclem, es podria mantenir encesa una bombeta de 100 W durant 4 hores!