Taller/Manteniment parc mòbil


Amb la construcció de la Nau industrial – taller – oficines al costat de l’ecoparc municipal es centralitza la base operativa de la mercantil, integrant tots els serveis .

A l’hora, es subroga (gener 2010) el servei de manteniment del parc mòbil amb tots els mitjans personals i materials.

Durant l’exercici 2010 s’equipa de tota la infraestructura necessària de taller mecànic i s’inclouen totes les despeses de taller optimitzant per tant la seua gestió.

El taller compta amb una gran transversalitat entre la resta de serveis fet que causa un gran nombre de sinèrgies que d’aquesta forma podem aprofitar i augmentar així el grau de qualitat del conjunt de serveis.

Algunes mostres son per exemple: el disseny, construcció i instal•lació de subjecta-contenidors de fracció orgànica, la construcció i instal•lació de reixes per l’edifici del Casal Jove, o bé la reparació completa dels panels de bústies situades a les partides rurals.